ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma 09:00–18:00

Pert Araç Nedir?

Bir kaza sonucunda aracın %70 ve daha fazlasının hasar görmesi ve aracın onarım masraflarının sigorta değerine yakın olması onun “pert araç” olduğunu gösterir. Kullanılmaz hale gelen araç doğrudan tam hasarlı konumuna düşer.

Bu tip bir hasarla karşı karşıya kalındığında yapılması gereken birkaç işlem bulunuyor. Öncelikle sigorta sahibi beş iş günü içinde sigorta şirketine durumu bildirmelidir. Ayrıca aracın eksper tarafından incelenmesini talep etmelidir. Beş iş gününü geçirdiğiniz takdirde sigorta sorumluluk almaz.

 

 

Pert Araç Ödemesi Nedir?

Eğer aracınız eksper raporu tarafından perte çıkmış olarak nitelendirilirse sigorta şirketinin, sigortalıya poliçede belirtilen teminat bedeli kadar ödeme yapması gerekir. Bu tutar sigorta poliçesinde belirlenen tutardan daha yüksek olmayacak şekilde aracınızın piyasa değerine eşittir.  Ayrıca eğer sigorta şirketi aracın değerince ödeme yaparsa, araç sigorta şirketinin olur.

Sigortacı, hasar ihbarı üzerine talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılması ile eksperin, raporu teslim etmesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde tazminat miktarı tespit edilip, sigortalıya ödenmesi gerekir. Ayrıca tazminatların ödenmesi, hasarın ihbar edildiği tarihten itibaren her durumda 45 gün içinde sigortalıya ödenmek zorundadır.

İncelemeler sigortalının hasar ihbarı yaptığı tarihten sonra üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacının, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık halinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak sigortalıya ödemesi zorunludur.

 

 

Pert Araç Ara Farkı Nedir?

Araç perte ayrıldıktan sonra yasal süreler içerisinde ve gerekli başvuru süreci işletildikten sonra başvuru yapılmalıdır. Buna müteakiben sigorta şirketleri gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra mağdurun ödemesini tam olarak yapmakla yükümlüdür.

Ama her zaman süreç böyle işlemiyor. Sigorta şirketleri pert aracın rayiç bedelini tam almadığı ve piyasa değerinden çok aşağı hesapladığı durumlarda aracın pert değerinide eksik hesaplamış oluyor. Bu hesap neticesinde de eksik ödeme yapabiliyor. İşte bu durumlarda aracınızın pert değerinin eksik ödendiğini düşünüyorsanız hemen vakit kaybetmeden bize ulaşın. Emira Danışmanlık profesyonel personeliyle sizin adınıza çalışmasını yapsın ve hukuki süreçleri işleterek pert aracınızın ara farkını alsın.